֧ڧڧܧѧ

ISO14001:2004 Certificate
ާ: ISO14001: 2004 ֧ Certificate: EWC53204E-2
Date: 9- է֧ܧѧҧ 2005
Valid է: 8- է֧ܧѧҧ 2008
Range: ٧ԧӧݧ֧ߧڧ ҧӧѧߧڧ ѧݧާڧߧڧ Wrough ֧ӧѧݧ ڧݧ էݧ ٧է֧ӧ ѧݧާڧߧڧ ڧߧէڧ ֧ӧѧ ڧݧ.
Reference: էѧߧ ӧ֧ԧէ ֧ߧ ѧ֧ѧڧ ܧѧ֧ӧ ӧڧԧ.

ISO9001:2000 Certificate
ާ: ISO9001: 2000֧ Certificate: EWC53204Q
Date: 16- ѧ֧ݧ 2004
Valid է: 15- ѧ֧ݧ 2007
Range: ٧ԧӧݧ֧ߧڧ ҧӧѧߧڧ ߧѧߧ֧קߧߧԧ ѧݧާڧߧڧ ֧ӧѧݧ ڧݧ.
Reference: էѧߧ ӧ֧ԧէ ֧ߧ ѧ֧ѧڧ ܧѧ֧ӧ ӧڧԧ.

GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000
ާ: 9001:2000 ISO idt GB/T 19001-2000֧ Certificate: 01405Q10240ROM
Date: 2005-6-29
Valid է: 2008-6-28
Range: էܧڧ ҧݧاڧӧѧߧڧ ڧܧӧ֧ߧߧ ܧا.
Reference: էѧߧ ڧ ֧էڧߧڧ ֧ߧ ѧ֧ѧڧ.

GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000
ާ: GB/T-24001-ISO14001: 1996֧ Certificate: 01404E10023ROM
Date: 2004-4-21
Valid է: 2007-4-20
Range: էܧڧ ҧݧاڧӧѧߧڧ էܧڧ ߧڧ֧ݧߧѧ ѧӧݧ է֧֧ݧߧ ѧݧާڧߧڧ֧ӧ ѧӧߧ ѧߧ֧ݧ.
Reference: էѧߧ ڧ ֧էڧߧڧ ֧ߧ ѧ֧ѧڧ.

ާ: ڧާ ѧӧڧ֧ էݧ ܧѧܧ
Date: 2005-5-1
Valid է: 2007-4-30
Range: Kynar 500# ߧӧѧݧ.
Reference: էѧߧ ڧ֧ާ ܧڧ ܧ֧ߧ flouropolymer.

ާ: ISO9001-2000֧ Certificate: 04006Q14378R1S
Date: 19.2006 -ԧ ֧ߧҧ
Valid է: 18.2009 -ԧ ֧ߧҧ
Range: էܧڧ ҧݧاڧӧѧ էݧ ѧݧާڧߧڧ֧ӧ ݧѧڧߧ ѧӧߧ էܧ ݧڧ ѧݧާڧߧڧ ܧܧ ֧ԧݧ֧ӧէէ.
Reference: էѧߧ CCIC CO., LTD.

էڧ ާߧԧݧۧߧ ܧ է֧ݧѧߧߧ CO. ާѧ֧ڧѧݧ Jiangyin Litai է֧ܧѧڧӧߧ, Ltd ѧݧާڧߧ-ݧѧާѧ Haida ާ֧ ԧ ܧѧ էܧ ѧӧ Famous China. No Certificate: 06-069-552
Date: ֧ߧҧ 2006;


ާ: ާѧ֧ڧѧ ܧߧܧڧ ާ֧ߧߧ No Certificate: 2006-320280988
Date: ֧ܧѧҧ 2006;
Valid է: ֧ܧѧҧ 2009;
Specification: ާѧ֧ڧѧ ܧߧܧڧ ѧݧާڧߧڧ֧ӧԧ ݧѧӧ ާ֧ߧߧ (ܧڧէѧڧ ߧѧ ѧߧէ, ݧ֧ܧ֧ ܧѧڧߧ, ѧݧ ܧ, ܧڧ ֧ԧݧ֧ӧէէ, ާѧ֧ڧѧ اѧ-ڧ٧ݧڧ ާ֧ߧߧ, ֧ڧ HD)
Brand: Haida


Зарезервированные права авторского права 1998-2009 Haida.All